ROK MĚSÍC DEN AUTOR:JAN NEDVED

4.6.1947  Ministerská konference předsedů německých zemí v Mnichově

Konference v MnichověV Mnichově se ve dnech 4. - 5. června 1947 (?) konala ministerská konference předsedů všech německých zemí. Po jistém váhání se konference účastnili i premiéři zemí ze sovětské okupační zóny. Pokusy o kompromisy selhaly, východní delegace odjely a konference proběhla bez nich.

4.6.1947 1/1