ROK MĚSÍC DEN AUTOR:JAN NEDVED

20.9.1947  II. sjezd SED

Ve dnech 20. - 24. září 1947 se uskutečnil druhý sjezd SED. Hlavním úkolem sjezdu vyhlásil boj za sjednocení Německa. SED se přihlásila k marxismu a označila se za vedoucí politickou sílu v Německu. Zároveň převzala SED sovětskou tezi o "dvou táborech" ve světě - "imperialisticko-antidemokratického tábora na jedné straně a demokratického tábora na straně druhé. Tím SED definitivně přešla na protiamerickou stranu.W. Ulbricht na 2. sjezdu SED

20.9.1947 1/1